Vil din skole komponere?

«Vi komponerer!» er BIT20 Ensembles skoleprosjekt gjennom Den Kulturelle Skolesekken Bergen. Du finner mer info om prosjektet og påmelding på Den kulturelle skolesekken i Bergen. 

Våre prosjekter bygger på to grunnleggende forutsetninger: 
• Det kunstneriske nivået skal være fullt på høyde med det tilbud som gis til det voksne publikum. 

• Barn og unge lærer og forstår bedre dersom de selv deltar i kunstneriske prosesser. Derfor inviterer vi dem til aktivt å bruke sine egen kreativitet som nøkkel til større opplevelse og innsikt.