SYMFONISK MARATON 

                                              Harmoniens 250 års-jubileumsmarkering

 

BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER FEIRER seg selv og symfonien, og BIT20 bidrar med de nyeste verkene på programmet. Weberns ti minutter lange symfoni er på mange måter et konsentrat av formen og står i kontrast til Mahlers monumentale symfoniske arbeid som orkesteret har spilt like før.                

John Adams’ Kammersymfoni er en hyllest til Arnold Schönberg og hans opus 9. Både instrumentvalg og varighet i dette verket minner om inspirasjonskilden, men Adams forsøker også å peke på noen felles trekk mellom Schönbergs musikk og tegnefilmmusikken.

Konserten utgjør avslutningen på Harmoniens kronologiske gjennomgang av symfoniens historie, som starter med Händels Sinfonia kl. 13.00.
NÅR OG HVOR

Lørdag 21. november — 21.00

Grieghallen, Bergen            

 

BILLETTER

Billetter kjøpes hos Billettservice og i Grieghallens

billettkontor (Voksen 590,-/BT-kort 470,-/

Studenter og barn 200,-)

Billettprisen er et dagspass og gjelder

alle konsertene.

HVEM

Dirigent Clark Rundell                                    

BIT20 Ensemble

Konserten er en del av

Harmoniens 250 års- jubileumsmarkering

Symfonisk maraton.

Maratonet varer hele dagen og inneholder

fire konsertsett.

Første konsert starter kl 13.00. 

 

PROGRAM      

Anton Webern                                                                

Symfoni for lite orkester op. 21                                

John Adams                                                                    

Kammersymfoni                       

English information

BERGEN PHILHARMONIC ORCHESTRA CELEBRATES itself and the symphony – BIT20 contributes the newest works on the programme.  Webern’s ten-minute symphony is in many ways a concentrate of the archetypal classical form. John Adams’ Chamber Symphony is a tribute to Arnold Schönberg and his opus 9. Both Adams’ choice of instrumentation and the length of the piece are reminiscent of its source of inspiration; Adams also attempts to point out certain similarities between Schönberg and cartoon music.