Living in a Box

Fredag 13.mars // Logen Teater //Borealisfestivalen // 19:00

 

Konsept og kontemplasjon – møt to av Europas fremste unge komponister

Den unge tyske komponisten Johannes Kreidler har vekket stor oppsikt i sitt hjemland med sine konseptuelle musikkverk som Charts Music og Product Placement. I sistnevnte stykke bruker han 70 200 samples i løpet av 33 sekunder. Da Kreidler parkerte foran GEMA, Tysklands TONO, med en varebil lastet med 70 200 søknader om bruk av musikk-klipp, fikk han tilnavnet "Che Guevara of Copyright ”. I det kontroversielle verket Fremdarbeit konfronterer han vår bruk av fremmedarbeidere ved å betale en kinesisk og en indisk mann til å skrive musikken for seg.

Kreidler kaller sin metode for "musikk med musikk": Litt på samme måte som popkunstnere som Andy Warhol kan han bruke popmusikk som utgangspunkt. Den dagligdagse akustiske virkeligheten som omgir oss som er Kreidlers råmateriale. Han bearbeider så dette digitalt i fascinerende collager, ofte i kombinasjon med tradisjonelle instrumenter.

Repetisjon er en grunnleggende bestanddel både religiøse ritualer og musikk. "Be uavlatelig", skriver apostelen Paulus, og i den ortodokse kirke gjentar man jesusbønnen "kyrie eleison" om og om igjen, som et mantra.. Vår hverdag består også av store og små ritualer, som måten vi ordner tingene rundt oss på. I The Devotions har Larry Goves latt seg fascinere av synlige, skjulte, verdslige og religiøse ritualer og omsatt dette til en utforskning av musikalsk repetisjon og transformasjon.

Lenke til Borealisfestivalen sitt program.
Program

Larry Goves
The Devotions (norsk premiere)

Johannes Kreidler
Living in a Box (norsk premiere)

 

Billetter

Billetter: Ordinær kr 225 / student kr 175

Kjøp billetter her.

(Borealis står for billettsalget)

 

Medvirkende

BIT20 Ensemble

Dirigent: Jessica Cottis

 

English information

 

 Confrontation and prayer – meet two of Europe’s leading young composers.

The young German composer Johannes Kreidler has received a lot of attention in his native country for his conceptual works such as Charts Music  and Product Placement. In the latter he uses 70,200 samples in the space of 33 seconds.

In the controversial piece Fremdarbeit he confronted our use of outsourced labour by paying a Chinese and an Indian man to write the piece for him.

It is the everyday acoustic environment that makes up Kreidler’s raw material, which he reassembles in a collage, transforming it digitally or placing it in a new context with live instruments.

In The Devotions Larry Goves, one of the leading composers of the younger British generation, explores his fascination with secret, public, secular and sacred rituals.