DELTAGERPROSJEKT

BIT20 sine deltagerprosjekt har som mål å vekke entusiasme og bygge kompetanse rundt musikalsk eksperimentering. Når BIT20 har formidlet ny musikk de siste årene, har vi derfor ikke bare gitt den plass gjennom konserter, men også i workshops der komposisjon, utforsking av lyder og bygging av instrument står i fokus. Målet er å bidra til at flere kan vekke sine kreative sider i møtet med en åpen, lekende og skapende komposisjonsprosess. Slike musikalske opplevelser ønsker vi at flere skal få. Gjennom flere år med deltagerprosjekt har BIT20 knyttet til seg komponister og frilansmusikere i Bergen som jobber ute i feltet for BIT20, og går under navnet formidlingsteamet. Her finner man alt fra jazz-, støy-, samtidsmusikere og komponister. Felles for dem alle er at de er skapende musikere, som kjenner de kreative prosessene vi ønsker å formidle til våre deltagere.

Helt siden oppstarten i 1989 har BIT20 Ensemble vært engasjert i å skape interesse, kunnskap og forståelse for kunstfeltet bredt i befolkningen. Vi har satset spesielt på barn og unge gjennom arbeid med ulike prosjekter i regionen i over 20 år.

Ønsker du å bestille våre prosjekter til din arbeidsplass eller skole? Vi har lang erfaring med å tilrettelegge for ulike typer institusjoner og situasjoner. Ta kontakt med oss på info@bit20.no for mer informasjon om våre prosjekt!

 

BIT20s deltagerprosjekt er muliggjort gjennom prosjektmidler fra Norsk kulturråd, DKS Bergen, KUP/Hordaland fylke og Bergen kommune.