Et komposisjonsprosjekt i skolen

Vil din skole delta, eller vil dere ha mer informasjon?

Ta kontakt med produsent Mia Julie Wiland for mer informasjon.  

Eller meld dere på via dksbergen.no fra og med august 2018!

Komposisjonsprosjektet Vi komponerer! er en unik møteplass mellom profesjonelle komponister og utøvere og barn og unge. Prosjektet søker å skape bevissthet rundt musikalske uttrykk elevene ikke vanligvis hører, samt utvide deres forståelse av hva musikk er, kan være, og hvordan musikk blir til. Gjennom aktiv deltakelse får elevene mulighet til å utvikle forståelse for musikk på nye måter. Å komponere musikk i fem dager er en uvanlig og sjelden opplevelse for mange barn. Vi ønsker å utfordre barna ut på ukjent farvann og styrke evnen og viljen deres til å ta en sjanse.

Det konkrete målet for uken er at elevene kan presentere en sterk og gjennomarbeidet konsert med musikk de selv har skapt etter fem dagers arbeid.
Hvert prosjekt avsluttes med en konsert der elevene fremfører det de har jobbet med sammen med en musiker fra ensemblet. De fleste konsertene finner sted på skolen, men en del deltar i offentlige fremførelser.

Vi har erfart at: 
•    Deltakelse i kunstneriske prosesser utvider elevene sin forståelse av hva musikk kan være.
•    Lytting som sanseerfaring åpner for en annen type konsentrasjon enn den elevene utvikler i en vanlig skolehverdag.
•    Elever med læringsmessige eller sosiale utfordringer tar ofte nye og positive roller i musikalsk samspill med resten av klassen.
•    Kollektive musikalske erfaringer styrker klassemiljøet.
•    Opplevelsen av mestring og samhold knyttet til det å gjennomføre en konsert styrker den enkelte elev sin selvfølelse og identitet. 
•    Musisering styrker kreativitet som personlig egenskap: Evnen og viljen til å ta en sjanse. 

Finansiert av DKS Bergen/Bergen kommune.