Komposisjonsprosjektet; Vi komponerer! er en unik møteplass mellom profesjonelle komponister, utøvere og barn og unge. 
Gjennom aktiv deltakelse og medskapning får elevene mulighet til å utvikle forståelse for samtidsmusikk på nye måter. Prosjektet søker å skape bevissthet rundt samtidsmusikalske uttrykk samt utvide elevenes forståelse av hva musikk er og hvordan musikk blir til. 

Vi har erfart at:
•    Deltakelse i kunstneriske prosesser utvider elevene sin forståelse av hva musikk kan være.
•    Lytting som sanseerfaring åpner for en annen type konsentrasjon enn den elevene utvikler i en vanlig skolehverdag.
•    Elever med læringsmessige eller sosiale utfordringer tar ofte nye og positive roller i musikalsk samspill med resten av klassen.
•    Kollektive musikalske erfaringer styrker klassemiljøet.
•    Opplevelsen av mestring og samhold knyttet til det å gjennomføre en konsert styrker den enkelte elev sin selvfølelse og identitet. 
•    Musisering styrker kreativitet som personlig egenskap: Evnen og viljen til å ta en sjanse. 

Arbeidsformen i komposisjonsprosjektene er basert på prosessorientert læring. Det konkrete arbeidsmålet for uka er at elevene kan presentere en sterk og gjennomarbeidet konsert med musikk de selv har skapt etter fem dagers arbeid.
Hvert prosjekt avsluttes med en konsert der elevene fremfører det de har jobbet med sammen med en musiker fra BIT20 Ensemblet. 
Alle som jobber med barna er profesjonelle musikere og komponister med erfaring innen samtidsmusikk, og vi har bygget opp en solid stamme med meget kompetente musikalske ledere. 

 

2016/2017:

Vi skal denne sesongen innom 14 skoler i Hordaland. Det blir tre offentlige framførelser i forbindelse med skoleprosjektene:

23. september, Sentralbadet, kl. 12:00

21. oktober, KODE4/Tårnsalen, kl. 12:00

12. mars, Konsertsirkus! under Borealis – en festival for eksperimentell musikk, Bergen Internasjonale Kultursenter, kl. 14:00–17:00. 

2. juni 2017, Bicyclophony – en sykkelsymfoni under Festspillene i Bergen, Torgallmenningen, kl. 12:00. 

Prosjektet tilbys via DKS Bergen. Påmelding via www.dksbergen.no

Kontakt:
Faglige henvendelser:
Ole André Farstad, faglig leder barn & unge
(+47) 90 01 19 73 E-mail: oleandre@bit20.no

Praktiske henvendelser:
Mia Julie Wiland, produsent
(+47) 55 21 61 08 / (+47) 48 24 52 81
E-mail: miajulie@bit20.no

Trude Bruket, daglig leder
(+47) 55 21 61 26 / (+47) 97 01 98 93
E-mail: trude@bit20.no