Et komposisjonsprosjekt i skolen

Vil din skole delta, eller vil dere ha mer informasjon?

Ta kontakt med produsent Mia Julie Wiland for mer informasjon.  

Eller meld dere på via dksbergen.no fra og med august 2018!

I vårt populære prosjekt Vi komponerer!  får barn og unge samarbeide med profesjonelle komponister og utøvere.  Prosjektet gir elevene bevissthet rundt avanserte musikalske uttrykk, og aktivitetene utvider deres forståelse av hva musikk er, kan være, og hvordan musikk blir til. Gjennom aktiv deltakelse får elevene mulighet til å utvikle forståelse for kreativitet på nye måter. Å komponere musikk i fem dager er en uvanlig og sjelden opplevelse for mange barn. Vi ønsker å utfordre barna ut på ukjent farvann og styrke evnen og viljen deres til å ta sjanser. 

Prosjektets konkrete mål er å avslutte med en konsert der elevene fremfører det de har jobbet med og skapt gjennom fem dagers arbeid.  De fleste konsertene finner sted på skolen, men mange deltar i offentlige fremførelser.

Vi har erfart at: 

  • Deltakelse i kunstneriske prosesser utvider elevene sin forståelse av hva musikk kan være.
  • Lytting som sanseerfaring åpner for en annen type konsentrasjon enn den elevene utvikler i en vanlig skolehverdag.
  • Elever med læringsmessige eller sosiale utfordringer tar ofte nye og positive roller i musikalsk samspill med resten av klassen.
  • Kollektive musikalske erfaringer styrker klassemiljøet.
  • Opplevelsen av mestring og samhold knyttet til det å gjennomføre en konsert styrker den enkelte elev sin selvfølelse og identitet. 
  • Musisering styrker kreativitet som personlig egenskap: Evnen og viljen til å ta en sjanse. 

Finansiert av DKS Bergen/Bergen kommune.