What is more life-affirming than discovering something completely new! Making a new sound, singing in a new way, building your own, unique instrument, or playing something that doesn’t sound like anything you’ve ever heard before. This is the kind of musical experimentation we would love more people to experience.


Når BIT20 har formidlet ny musikk de siste årene, har vi ikke bare gitt den plass gjennom konserter, men også i workshops der komposisjon, utforsking av lyder og bygging av instrument står i fokus. Målet er ikke bare å få folk til å «like» samtidsmusikk, men like mye å bidra til at unge og gamle kan finne komponisten, musikeren og kunstneren i seg selv. 

Helt siden oppstarten i 1989 har ensemblet vært engasjert i å skape interesse, kunnskap og forståelse for kunstfeltet bredt i befolkningen. Vi har satset spesielt på barn og unge gjennom arbeid med ulike prosjekter i regionen i over 20 år. Den kunstneriske visjonen har kretset omkring to grunnleggende forutsetninger: 

Det kunstneriske nivået skal være fullt på høyde med det tilbud som gis til det voksne publikum.

Barn og unge lærer og forstår bedre dersom de selv deltar i kunstneriske prosesser. Derfor inviterer vi dem til aktivt å bruke sin egen kreativitet som nøkkel til større opplevelser og innsikt. 

Aktiv deltagelse og medskaping er viktige målsetninger for vårt arbeid med barn og unge. I perioden 2014-2016 gjør BIT20 en stor satsing på dette feltet. Dette innebærer å videreutvikle kompetansen, og ta i bruk nye verktøy og metoder i arbeidet og å nå flere ulike målgrupper i formidlingsarbeidet. 

Noen hovedpunkter i vårt formidlingsarbeid er:

•    Bygge instrumenter som komponeres for og spilles på

•    Bruk av kontaktmikrofoner (gjør små lyder store)

•    Utvikle komposisjons-app i samarbeid med BEK (gjennomført i 2015)

•    Tilby komposisjonsverksteder for ungdom/voksne utenfor skoleverket

•    Utvikle flere konserter/forestillinger for barn

•    Kompetanseheving 

Ensemblets formidlingsarbeid er støttet av KUP/ Hordaland fylke og Kunstløftet med prosjektmidler. Prosjektene i skolen (Vi komponerer!) finansieres i hovedsak gjennom DKS Bergen.