Få ting kan få en til å føle seg mer levende enn når man oppdager noe helt nytt. For eksempel å lage en ny lyd, synge på en annen måte, bygge et eget og unikt instrument eller å spille noe som ikke ligner på det du før har hørt. En slik musikalsk eksperimentering ønsker vi at flere skal få oppleve.

 

Når BIT20 har formidlet ny musikk de siste årene, har vi ikke bare gitt den plass gjennom konserter, men også i workshops der komposisjon, utforsking av lyder og bygging av instrument står i fokus. Målet er ikke bare å få folk til å «like» samtidsmusikk, men like mye å bidra til at unge og gamle kan finne komponisten, musikeren og kunstneren i seg selv. 

Helt siden oppstarten i 1989 har ensemblet vært engasjert i å skape interesse, kunnskap og forståelse for kunstfeltet bredt i befolkningen. Vi har satset spesielt på barn og unge gjennom arbeid med ulike prosjekter i regionen i over 20 år. Den kunstneriske visjonen har kretset omkring to grunnleggende forutsetninger: 

Det kunstneriske nivået skal være fullt på høyde med det tilbud som gis til det voksne publikum.

Barn og unge lærer og forstår bedre dersom de selv deltar i kunstneriske prosesser. Derfor inviterer vi dem til aktivt å bruke sin egen kreativitet som nøkkel til større opplevelser og innsikt. 

Aktiv deltagelse og medskaping er viktige målsetninger for vårt arbeid med barn og unge. I perioden 2014-2016 gjør BIT20 en stor satsing på dette feltet. Dette innebærer å videreutvikle kompetansen, og ta i bruk nye verktøy og metoder i arbeidet og å nå flere ulike målgrupper i formidlingsarbeidet. 

Noen hovedpunkter i vårt formidlingsarbeid er:

•    Bygge instrumenter som komponeres for og spilles på

•    Bruk av kontaktmikrofoner (gjør små lyder store)

•    Utvikle komposisjons-app i samarbeid med BEK (gjennomført i 2015)

•    Tilby komposisjonsverksteder for ungdom/voksne utenfor skoleverket

•    Utvikle flere konserter/forestillinger for barn

•    Kompetanseheving 

Ensemblets formidlingsarbeid er støttet av KUP/ Hordaland fylke og Kunstløftet med prosjektmidler. Prosjektene i skolen (Vi komponerer!) finansieres i hovedsak gjennom DKS Bergen.