BOREALIS

                         BERGENS FESTIVAL FOR EKSPERIMENTELL MUSIKK

 

I SAMARBEID MED BOREALIS fortsetter vi vår utforsking av unge komponister. Ved denne konserten urfremfører vi bestillingsverk av to kontrasterende komponister, en fra vårt eget miljø, og en fra fjernere strøk. 

Sigurd Fischer Olsen bor i Bergen, og hans komposisjoner kjennetegnes av en stille intensitet. Dette nye verket skriver han for den svenske sopranen og improvisatoren Sofia Jernbergs fleksible stemme. Ønsket er å gi ramme til, og å utforske, hennes mangfoldige vokale muligheter. 

Den argentinske komponisten Santiago Díez-Fischer bor i Paris og utforsker en form for fysikalitet i framføringene, blant annet gjennom et særegent sett av spilleteknikker. I dette stykket belyses avstand og spenninger som oppstår når lyd lokaliseres bort fra kilden den springer ut av. Díez-Fischers musikk kan sammenliknes med en underlig speilverden, formidlet gjennom et landskap av elektriske objekter.

Les mer om konserten på Borealis sin hjemmeside her.
NÅR OG HVOR

Torsdag 10. mars — 19.00

Bergen Kjøtt, Skutevikstoret 1.             

 

BILLETTER

Billetter kjøpes her.

 

 

 

 

 

HVEM

Dirigent Peter S. Szilvay

Solist Sofia Jernberg

BIT20 Ensemble  

 

PROGRAM      

Sigurd Fischer Olsen  

Nytt verk (urfremføring)                                                

Santiago Díez-Fischer  

Nytt verk (urfremføring)                              

 

 

English information

IN COLLABORATION WITH BOREALIS we continue our focus on emerging composers, premiering works by two composers with
contrasting works.
Sigurd Fischer Olsen lives in Bergen and composes music infused with gentle intensity. His work has been written for the versatile voice of Swedish singer/improviser Sofia Jernberg.
The Argentinian composer Santiago Díez-Fischer lives in Paris. His music explores physical aspects of performance, including adopting a characteristic set of playing techniques. Díez-Fischer’s music might be
likened to a stranged mirrored reality experienced through a world
of electric objects.