KUNST SOM PROMOTERER KUNST

ERIC BOOTH LÆRER BORT SIN METODE I BERGEN

«Those who can, do; those who can't, teach» skrev George Bernard Shaw i et av sine skuespill. Sitatet er kjent for de fleste. Om ordtaket skulle vise seg å være sant er Eric Booths metode vaksinen mot den dårlige læreren. I Booths modell er nemlig den som kan, den utøvende kunstneren, en viktig «lærer» gjennom sitt møte med publikum.

Gjennom sitt eget begrep the Teaching artist har Eric Booth utviklet en rekke konsepter som kan være nyttige i kunstledelse og kunstformidling. Bakgrunnen til Booth som skuespiller med karriere på Broadway hindrer ham likevel ikke fra å arbeide med hele kunstfeltet. Han har tilknytning til berømte institusjoner som Juilliard og Stanford, og har som underviser arbeidet med alt fra barnehagebarn til phd.-kandidater.

Seminaret han holder i Bergen 21. og 22. april har temaet innovasjon og publikumsutvikling i kulturfeltet. Ideene om publikumsutvikling har fått stadig større plass i kulturbransjen. Kjernen i Booths virksomhet er å bringe flere mennesker i kontakt med kunstopplevelser og kunstorganisasjoner. Dette gjøres ikke bare gjennom tradisjonell markedsføring. Bevisstheten rundt å tenke på sitt publikum når man arbeider med den kunstneriske programmeringen, og hvordan man kommuniserer dette innholdet til ulike målgrupper, har økt de siste årene.

Seminarets første dag, torsdag 21. april, retter seg mot kunstneriske ledere, direktører, daglige ledere og programplanleggere. Den første bolken tar for seg strategisk publikumsutvikling, den neste: praktisk publikumsutvikling. Fredag 22. april er det utøvere og kunstnere som er målgruppen. Her skal Eric Booth fokusere på selve publikumsmøtet, samt kunst og kreativt arbeid i klasserommet.

Det er ikke bare det å lære elever å skape eller utøve kunst som er målet for Booths "teaching artist-metode," men også at eleven, eller publikummeren, skal få mer ut av kunstopplevelsen. Booth er også opptatt av kunstnerens rolle, at kunst binder folk sammen og bedrer lokalsamfunnet.

BIT20 Ensemble, Bergen Filharmoniske Orkester, Bergen Nasjonale Opera og Kultur Vest arrangerer dette seminaret med støtte fra Festspillene, Carte Blanche, DNS, Hordaland Teater og Høgskolen Stord Haugesund. 

Seminar om innovasjon og publikumsutvikling i kulturfeltet.

Tid: Torsdag 21. og fredag 22. April 2016

Sted: Grieghallen, Bergen

Språk: Engelsk

Pris: 500 kr per person, per dag

Påmelding: innen 4. April til trude@bit20.no

Program: Last ned fullt program