Når musikkens normer brytes

Det er stille. Den svale lyden av en finger som seiler rundt kanten på et krystallglass fyller rommet; det har begynt. Én tangent blir trykket ned. To. Så tre. Rolige toner fra flygelet akkompagnerer den skjøre lyden som vibrasjonen i glasset gir. Tre fiolinbuer strykes opp mot en xylofon, og den myke sildringen skaper en sær balanse i det musikalske samspillet jeg bevitner. Gradvis høres raslingen fra to store symbaler som bygges opp mot et ivrig smell. Så blir det stille igjen. 

Jeg er flue på veggen når 6.klassinger fra en Bergensskole har besøk av Vi komponerer! fra BIT20. I dette prosjektet får skolebarn prøve seg som både komponister og musikere. 

Det spilles på mange strenger under  Vi komponerer! . (Foto: Ingrid Marie Sandøy)

Det spilles på mange strenger under Vi komponerer!. (Foto: Ingrid Marie Sandøy)

Luften er fylt av en ivrig og lystig stemning. Barna bobler over av kreativitet; de er nå klare for å utforske hva musikk kan være og hvordan man kan skape en komposisjon av tenkelig og utenkelig lydmateriale. Alle har sine tanker og meninger, og deler disse i munnen på hverandre. Ole André Farstad, faglig leder for barn og unge i BIT20, setter seg ned og ser ut over rommet. 

-    Jeg er klar når dere er klare, sier han stille. 

Hviskingen og uroen avtar nok en gang, og de setter i gang på nytt. 

-    Tanken er å gi de et litt annet blikk på hva musikk kan være. Vi blir stimulert gjennom mange kanaler, som TV og radio, der musikken er mer stilmessig låst. Da tenker man kanskje at «det er sånn musikk skal være», men musikk kan være så utrolig mye forskjellig, sier Ole André.

Som flue på veggen observerer jeg at når barna selv former og skaper musikken, ser det ut til at de forstår det hele bedre. Det gir de en mulighet til å lære seg å lytte på en annen måte, og dette kan bidra til å gi helt nye musikkopplevelser. Man kan se hvilken glede det gir å oppdage at det går an å lage musikk uten å ha noen spesielle forkunnskaper, og uten å være et musikalsk naturtalent. 

For hva er egentlig musikk? Da jeg satt der og lyttet til Vi komponerer funderte jeg litt over dette. Man sier ofte at musikk er et universelt språk alle mennesker kan forstå. Er det så enkelt? I så fall kan man kanskje tenke at hver sjanger kan sees på som en ulik dialekt innenfor dette språket. Slik som vi anerkjenner at det finnes ulike dialekter, er det også viktig å anerkjenne de ulike sjangrene. Forstå at det ikke bare er vår egen som kan være ”rett”.

Ved å løsne opp musikkbegrepet vi har, kan det gi oss en større musikkforståelse, og vi kan dermed glede oss over musikk på en litt annen måte.

Har du lyst til å eksperimentere med ditt musikalske vokabular?

I november arrangerer BIT20 et komposisjons- og instrumentverksted for alle. Her er det ikke bare barna, men også de voksne, både erfarne og uerfarne, som får muligheten til å ta del i musikkens verden. Kurset går over fem samlinger, og starter med en hel dag med bygging av instrumenter, oppfulgt av spilling på disse og andre instrumenter. Kurset er gratis, og vi ønsker alle velkommen til å dele musikkglede med oss!

Les mer og meld deg på HER!