Book of Hours

I sentrum av konserten vår den 6. februar i Korskirken står Julian Andersons Book of Hours (Tidebok på norsk). Anderson har latt seg inspirere av enkle bestanddeler fra middelaldermusikken og av de rike illustrasjonene som Tidebøkene hadde på 13-1400-tallet.

Tidebøkene inneholdt salmer og bønner i form av sang, resitasjon eller stille lesning som skulle leses opp til forskjellige tider av døgnet utenom messene i kirken.

Dette går helt tilbake til urkristendommen og var typisk for klosterlivet. Men de har også vært en viktig del av katolsk fromhetsliv utenfor klostrene, noe mang en illuminert ”Book of Hours” fra middelalderen vitner om.

Bøkene var vakkert utformet med både forgyllet skrift og dekorasjoner. For de rikeste i samfunnet ble tidebøkene spesiallaget for personen som skulle ha den, og slik ble bøkene gjerne et arvestykke som ble videreført i generasjoner.

Tidebøker var en viktig del av middelalderen, men de forsvant delvis som en følge av reformasjonen i Norge. Likevel eksisterer de fortsatt og brukes den dag i dag.
I vår tid er det ikke så strenge regler for når på døgnet de forskjellige bønnene skal leses.

Det Bergensbaserte ensemblet Currentes har jobbet mye med middelaldermusikk, og har til denne konserten plukket ut elementer fra Andersons verk som de igjen skal improvisere over i Ars Nova-stil, en musikkstil fra nettopp den tiden Book of Hours er inspirert av. Sammen med musikere fra BIT20 ensemble vil denne forestillingen bli en forsking av både nye og gamle toner, samt noe improvisert.

Det er ikke alltid så lett å sette fingeren på akkurat hva det er som får musikken til å høres middelaldersk ut. Videoen under prøver å få frem noen av elementene som er med på å få frem den riktige stilen.