Barn og unge - en viktig målgruppe for BIT20

Gjennom mange år har vi tilbydt barn i Bergensskolene prosjektet Vi komponerer gjennom Den kulturelle skolesekken i Bergen. Med støtte fra Hordaland fylkeskommunes Kunstnerisk utviklingsprogram (KUP) og Norsk kulturråds Kunstløftet har vi fått en unik mulighet til å utvikle våre barn og unge-prosjekter videre. Vi konsentrerer oss om innholdet og vil bli enda bedre på prosjekter som involverer barn og unge som skapende deltagere. Noe av det som har vært gjort i 2014 er at det har blitt utviklet flere "verktøy" i komposisjonsprosjektene, blant annet har vi inkludert instrumentbygging, kontaktmikrofoner og iPader som gir et større klanglig univers. Noen av høydepunktene i 2015, i tillegg til vår skoleaktivitet, er at vi gjennomfører et komposisjonsseminar over fire lørdager på Bergen offentlige bibliotek som et tilbud i bibliotekets UNG-satsning, gjester Barnas kulturhus med Lydgrotten - en spesiallaget forestilling for små barn - og ikke minst at vi skal framføre et nyskrevet verk av Torstein Aagaard-Nilsen som en del av Bergen filharmoniske orkesters familiekonsertserie 19. september. I dette verket lar Aagaard-Nilsen seg inspirere av, og henter musikals materiale fra, alle komposisjonsprosjektene vi gjennomfører i inneværende skoleår. Noen barn skal også delta som utøvere på selve konserten. Vi ser fram til et godt år i tjeneste for å spre ny musikk-glede til mange, særlig barn og unge!