BITWAVES2 – EN KOMPOSISJONSAPP 

BITWaves ble utviklet av Stian Remvik ved BEK i 2015, som en musikkapp for BIT20 Ensemble til bruk i komposisjonsprosjekt og musikkproduksjon. BITWaves2 er finansiert av BIT20 Ensemble, og skal primært brukes i undervisning og formidling rettet mot barn og unge. Appen er gratis og er tilgjengelig for nedlasting for både iOS og Android-enheter.

Med BITWaves2 kan du ta opp lyd, og spille av lydene gjennom å føre fingrene over skjermen. I denne nye versjonen kan du også spille polyfonisk ved å bruke flere fingre samtidig. Ved å bevege fingrene over skjermen, kan du gjøre lydene mørkere og saktere. Hvordan høres lyden av et klirrende vannglass ut når lyden blir mørk og langsom? Helt nytt i denne versjonen er at du kan lage komposisjoner ved å sette lydene sammen i sekvens, og at du kan lagre de og spille de av.

BITWaves2 legger opp til leken og personlig komponering og avspilling fordi du i sekvensdelen ikke blir «styrt» av et grid. Musikkappen lar også dem som ikke kan spille instrumenter eller lese noter lage musikk av lyder de selv lager og som finnes rundt oss.

Utviklet av Stian Remvik/BEK

Ideutvikling av Ole André Farstad

Finansiert av BIT20 Ensemble