Når:  19. mai 2017

Hvor: Oslo


Only Connect er nyMusikks årlige festival for samtidsmusikk i Oslo.


Vi oppfordrer alle Osloboere til å møte opp — og bli bedre kjent med oss. 

Mer informasjon kommer våren 2017. Følg med www.nymusikk.no.