En plass for deg som vil dykke dypere inn i musikken

Vil du utforske musikk, lage instrumenter, snakke om lyd, eller øve deg på å stå på en scene? Vi har etablert en klubb hvor du kan dykke ned i musikalske eksperimenter sammen med andre dedikerte amatører, og BIT20 Ensemble sine musikere og formidlere. Klubben ble startet opp høsten 2016 og har 7 medlemmer mellom 12–36 år. Dette er folk vi er blitt kjent med gjennom våre verksteder og skoleprosjekter, og vi søker stadig nye medlemmer. Klubben møtes jevnlig for å improvisere, bygge instrumenter og spille, under stødig veiledning fra klubbleder Ole André Farstad. Klubben opptrer jevnlig i forbindelse med BIT20 Ensemble sine konserter, eller på egne arrangement. Dette er en unik mulighet til å jobbe tett på noen av Norges og Nordens beste instrumentalister, få relevant konserterfaring og utvikle ferdigheter innenfor det eksperimentelle musikkfeltet. 

Under Kulturnatt i september 2017 og Borealis – en festival for eksperimentell musikk i mars 2018 inviterer vi ALLE som er nysgjerrige på klubben til å bli med å eksperimentere.

Det blir først en times verksted hvor deltagerne får prøve noen av de forskjellige instrumentene klubben har med, og deretter får man være med å lage en liten komposisjon som fremføres på slutten av verkstedet.

Har du spørsmål, eller ønsker å delta på et klubbmøte? Ta kontakt med faglig leder for deltagerprosjekt Ole André Farstad.