Om BIT20 Ensemble

BIT20 Ensemble framfører et bredt spekter av samtidsmusikk på mange arenaer, og er tradisjonsbærere innen kunstmusikken fra de siste årtier i tillegg til å skape helt ny musikk og nye prosjekter. Målet er å formidle og åpne opp konsertformen så publikum finner veier inn i et komplekst og utfordrende kunstnerisk uttrykk. BIT20 tar sikte på å bringe samtidsmusikk til et publikum i alle aldre og med ulik bakgrunn.

Ensemblet er åpent for et mangfold av kunstneriske strømninger og kreative impulser, og samarbeider med andre kunstinstitusjoner, -organisasjoner og festivaler, samt enkeltkunstnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt. De tar et særlig ansvar for utviklingen av norsk og nordisk kunst, og har bestilt og urfremført mer enn 100 verk, og medvirket på 25 plateinnspillinger. I tillegg har ensemblet et omfattende program for barn og unge.

BIT20 har en fleksibel besetning med sinfoniettaen som kjerne. De fleste av ensemblets medlemmer er gruppeledere eller alternerende gruppeledere i Bergen filharmoniske orkester.  

 

English information

BIT20 Ensemble – one of the leading contemporary music ensembles in the Nordic countries.

BIT20 Ensemble performs a broad repertoire of contemporary music in a great variety of arenas; the ensemble is a conveyor of the musical traditions of recent decades. They continually instigate of new works and new projects.

BIT20 aims to bring contemporary music to audiences of all ages from any background. The ensemble is open to a great diversity of artistic trends and collaborates regularly with other art institutions, organizations and festivals, as well as with individual artists both home and abroad.

The ensemble has commissioned more than hundred works and contributed on twenty-five recordings. In addition the ensemble has an extensive programme aimed at children.

BIT20 has a flexible number of members with the sinfonietta at the core. Several of the members hold principal or assistant principal positions in Bergen Philharmonic Orchestra.