_MG_2074.jpg

ÅRSMELDINGER

Bilde: Johanne Karlsrud

ÅRSMELDING 2018

Les hele årsmeldingen her: 

http://issuu.com/bit20ensemble8/docs/bit20_a_rsrapport_nyfil_h2

ÅRSMELDING 2017

Les hele årsmeldingen her:

http://issuu.com/bit20ensemble8/docs/bit20_a_rsmelding_2017_issuu

ÅRSMELDING 2016

Les hele årsmeldingen her:

http://issuu.com/bit20ensemble8/docs/__rsmelding2016_bit20_issuu

ÅRSMELDINGEN 2015

Les hele årsmeldingen her:

http://issuu.com/bit20ensemble8/docs/__rsmelding2015_bit20_skjerm

ÅRSMELDINGEN 2014

Les hele årsmeldingen her:

http://issuu.com/bit20ensemble8/docs/__rsmelding2014_bit20_web